COACHING.

Pedagogische kwaliteit van de kinderopvang.

Vlotte biedt all-round coaching gericht op het verbeteren van de pedagogische kwaliteit van de kinderopvang. Als pedagogisch coach zorgt Vlotte ervoor dat het pedagogisch beleid zo optimaal mogelijk uitgevoerd wordt in de praktijk. Dit gebeurt door middel van coaching van de pedagogisch medewerkers. Het coaching aanbod wordt altijd in overleg met de organisatie vormgegeven. Voorbeelden van mogelijke aspecten van pedagogisch coaching zijn:

  • Coaching gericht op individuele ontwikkeling of samenwerking op de groep;

  • Coaching op de groep tijdens de werkzaamheden;

  • Coaching gericht op de groepsdynamiek; ondersteuning/vormgeving van een begeleidingstraject van zorgkinderen;

  • Coaching in de vorm van een studiedag of themavond;

  • Coaching naar aanleiding van de GGD inspectie;

  • Coaching gericht op de uitvoering van methodieken of registratie-instrumenten en nieuwe werkwijze implementeren.

Meer weten over de diensten van Vlotte?

Email: info@vlottecoaching.nl
Telefoon: +316 202 717 91

Of vul onderstaand formulier in. U ontvangt zo Vlot mogelijk een bericht terug!