WET IKK.

IKK: Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang.

Als gevolg van de wet IKK zal elke kinderdagopvangorganisatie vanaf 2019 ondersteund dienen te worden door een pedagogisch coach/beleidsmedewerker. Vlotte is van meerwaarde voor uw organisatie omdat:

  • Vlotte is inzetbaar, in overleg, op basis van de minimale-uren eis.

  • Vlotte is een onafhankelijke coach die objectief en kritisch handelt. Hierbij staan de mogelijkheden van een beroepskracht centraal.

  • Het is niet nodig om personeel aan te nemen of bij te scholen.

  • Vlotte voldoet aan de kwalificatie-eisen die de wet IKK aan de functie pedagogisch coach en/of beleidsmedewerker stelt.

  • Vlotte is op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de wet- en regelgeving. Daarnaast heb ik door mijn ervaring vele ideeën over de uitvoering van de wet- en regelgeving in de praktijk.