BELEID.

Totstandkoming en implementatie van het pedagogisch beleid.

Als pedagogisch beleidsmedewerker biedt Vlotte een bijdrage aan de totstandkoming en implementatie van het pedagogisch beleid. Dit houdt in dat Vlotte aan de hand van de coachingsbehoeften van de pedagogisch medewerkers ondersteuning biedt gericht op de werkzaamheden, kennis en vaardigheden in relatie tot het beleid. Door middel van deze coaching draagt Vlotte bij aan de bevordering van de deskundigheid binnen uw organisatie. Het pedagogisch beleid wordt bewaakt en gerealiseerd. Het wordt vertaald naar de praktijk in de vorm van concrete plannen, programma’s, instrumenten en methoden welke tijdig en op de juiste wijze uitgevoerd en geëvalueerd worden. Uiteraard worden de medewerkers hierin gecoacht.

Meer weten over de diensten van Vlotte?

Email: info@vlottecoaching.nl
Telefoon: +316 202 717 91

Of vul onderstaand formulier in. U ontvangt zo Vlot mogelijk een bericht terug!